Hoa Kỳ cam kết giúp Nhật Bản giám sát cuộc xâm lược của ĐCSTQ ở khu vực Biển Hoa Đông