Hoa Kỳ cấm phần mềm chống virus Kaspersky vì lo ngại ảnh hưởng từ Nga

Một cơ quan cho biết Kaspersky có thể đang chuyển dữ liệu của khách hàng Hoa Kỳ vào tay chính phủ Nga.