Hoa Kỳ cân nhắc tiếp cận thêm các căn cứ quân sự khác ở Philippines

Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, cho biết họ đã “đề đạt các khuyến nghị” với giới lãnh đạo cao cấp về việc tiếp cận thêm các căn cứ theo thỏa thuận EDCA