Hoa Kỳ cảnh báo công dân Mỹ ở Trung Quốc về các “nguy cơ”