Hoa Kỳ đã cứng rắn trước hành động phi pháp của Trung Cộng tại Biển Đông