Hoa Kỳ đã gửi cho người Palestine 1 tỷ USD dưới thời chính phủ ông Biden