Hoa Kỳ: Đây là những cuộc đua mà Đảng Dân Chủ quan tâm nhất vào Ngày Bầu Cử

Dưới đây là những cuộc đua được Đảng Dân Chủ theo dõi nhiều nhất.