Hoa Kỳ đề xuất hợp tác với Ấn Độ về AI trong quốc phòng và an ninh