Hoa Kỳ: Đề xướng tăng thuế quan xe điện, pin, vi mạch điện tử của Trung Quốc từ 01/08

Những thay đổi được đề xướng này hiện đang trải qua thời gian lấy ý kiến công chúng kéo dài 30 ngày.