Hoa Kỳ điều động tiêm kích cơ, khu trục hạm Hải quân tới vùng Vịnh sau khi Iran cố gắng bắt giữ tàu chở dầu