Hoa Kỳ đóng góp 1 tỷ USD để kích thích đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở Đông và Trung Âu