Hoa Kỳ đưa 42 tổ chức Trung Quốc tài trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga vào danh sách đen

Các công ty này bị cáo buộc đã cung cấp các mạch tích hợp có nguồn gốc từ Hoa Kỳ cho ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự của Nga.