Hoa Kỳ đưa 6 tổ chức của Trung Quốc vào sách đen vì giao dịch với Iran