Hoa Kỳ đưa Đài Loan, Việt Nam vào danh sách giám sát về khả năng thao túng tiền tệ