Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản khôi phục lại liên kết đối tác để chống lại các hoạt động kinh tế phi thị trường