Hoa Kỳ: Fed giữ nguyên lãi suất, phát đi tín hiệu cho thấy chưa sẵn sàng cắt giảm

Thị trường tài chính bắt đầu chú ý hơn đến bảng cân đối kế toán của hệ thống Dự trữ Liên bang.