Hoa Kỳ gia hạn thêm các hạn chế biên giới với Canada, Mexico đến 21/10