Hoa Kỳ: Giới chức địa phương gửi bằng khen vinh danh Trung tâm Thoái Đảng nhân ‘Ngày Thoái Đảng’