Hoa Kỳ: Hệ thống lương hưu lớn nhất quốc gia đối mặt với tương lai không chắc chắn với thâm hụt hàng tỷ USD

Với khối tài sản trị giá 465 tỷ USD và 28% số tiền nợ những người về hưu không được tài trợ, hệ thống lương hưu cho nhân viên tiểu bang California đang phải đối mặt với những trở ngại đáng kể.