Hoa Kỳ hủy hơn 1000 visa ‘dính líu’ tới quân đội Trung Quốc