Hoa Kỳ kêu gọi các trường đại học ‘nhanh chóng hành động’ để giải quyết ảnh hưởng của Trung Quốc