Hoa Kỳ: Lạm phát cao hơn dự kiến ​​ở mức 3.1% do áp lực giá vẫn cao

Lạm phát đã giảm xuống còn 3.1%, nhưng dữ liệu so với tháng trước cho thấy áp lực lạm phát vẫn cao.