Hoa Kỳ lên án Hồng Kông cấm các sự kiện tưởng nhớ vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn