Hoa Kỳ liệt kê thêm 11 công ty Trung Quốc vào ‘danh sách đen’