Hoa Kỳ lo ngại luật bảo vệ bờ biển mới của Trung Cộng có thể làm leo thang các tranh chấp hàng hải