Hoa Kỳ lo ngại việc các ứng cử viên dân chủ của Hồng Kông bị loại bỏ