Hoa Kỳ, Mexico cam kết hàng tỷ USD cho ‘nỗ lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng’ ở biên giới