Hoa Kỳ nhấn mạnh đòi hỏi về ‘hàng rào bảo vệ’ trong cuộc hội đàm của Thứ trưởng Hoa Kỳ ở Trung Quốc