Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines cam kết tăng cường năng lực phòng thủ ba bên