Hoa Kỳ: Những bệnh viện đang áp dụng lại quy định đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19