Hoa Kỳ phê chuẩn gói viện trợ quân sự đầu tiên cho Đài Loan theo chương trình thường chỉ dành cho các quốc gia có chủ quyền