Công dân ngoại quốc hiện có thể nộp đơn xin việc làm trong chính phủ tại Quận Los Angeles, California, với một số trường hợp ngoại lệ.

Bản kiến nghị “tuyển dụng toàn diện”, được Hội đồng Giám sát Quận Los Angeles thông qua hồi tuần trước (25-31/07) mà không có sự thảo luận, đã loại bỏ quốc tịch Hoa Kỳ như một yêu cầu đối với các vị trí trong quận khi không bị luật tiểu bang hoặc luật liên bang cấm.

Mục đích tuyên bố của bản kiến nghị (pdf) là mở rộng nhóm người nộp đơn và tạo ra “lực lượng lao động tiêu biểu và toàn diện” “phản ánh cho cộng đồng đa dạng” mà chính phủ quận phục vụ. Với hơn 110,000 người lao động, chính phủ quận là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất khu vực.

“Các nhân viên có tình trạng nhập cư lâu dài và khả năng đa ngôn ngữ có thể nâng cao các dịch vụ của quận bằng cách kết nối với các cộng đồng dễ bị tổn thương và thiết lập các kết nối mới tới các dịch vụ thiết yếu,” kiến nghị nêu rõ.

Những thay đổi này không áp dụng cho những người nộp đơn xin làm sĩ quan duy trì trật tự an ninh, kể cả những người mong muốn làm việc cho Sở Cảnh sát Trưởng Quận Los Angeles.

Hội đồng Giám sát gồm năm thành viên đã không phúc đáp truy vấn của The Epoch Times để làm sáng tỏ việc liệu những người không có tình trạng nhập cư hợp pháp có tiếp tục không đủ điều kiện làm việc cho quận hay không.

Chính sách mới đánh dấu hành động mới nhất của quận Los Angeles nhằm tuyển dụng người ngoại quốc vào các vị trí trong chính phủ. Tháng 08/2021, Hội đồng Giám sát đã thông qua một bản kiến nghị cho phép quận tuyển dụng những người không phải là công dân làm trưởng phòng ban, ngoại trừ vị trí giám đốc quản chế. Hội đồng này cũng cho phép các trưởng phòng ban bổ nhiệm những người không phải là công dân làm cấp phó của họ trừ khi được luật tiểu bang hoặc liên bang quy định khác.

Năm ngoái (2021), Hội đồng Giám sát cho biết họ đã hỏi Văn phòng Luật sư Quận và Ban Nhân Sự rằng liệu việc bỏ đi quốc tịch Hoa Kỳ như một điều kiện tiên quyết để làm việc cho chính phủ quận có hợp pháp hay không. Hội đồng được thông báo rằng họ có thẩm quyền làm như vậy, miễn là luật pháp không quy định rõ ràng vị trí công việc được đề cập đến phải do một công dân nắm giữ.

Chủ tịch Hội đồng Hilda L. Solis và Giám sát viên Sheila Kuehl, cả hai người đều là thành viên Đảng Dân Chủ, là tác giả của các kiến nghị này. Trong một thông cáo báo chí hôm 22/06, bà Sheila Kuehl cho biết quốc tịch Hoa Kỳ đã làm cho quận trở nên “khó khăn hơn” trong việc cung cấp “dịch vụ thông thạo về văn hóa” và thu hút “các ứng viên chất lượng cao cho vị trí công việc.”

“Chúng tôi đang yêu cầu Luật sư Quận nghiên cứu việc loại bỏ yêu cầu này, vì nó ngăn cản lực lượng lao động của chúng ta phản ánh sự đa dạng của dân cư Quận và các nhu cầu đa dạng của quận,” bà nói.

Cam kết của hội đồng nhằm mở rộng nhóm ứng viên đủ điều kiện được đưa ra sau khi họ cho phép giám đốc nhân sự của quận vượt quá thẩm quyền để trừng phạt bất kỳ nhân viên nào từ chối chích ngừa COVID-19. Hồi tháng Tư, hội đồng đã bỏ phiếu với tỷ lệ 4-0 để thông qua sự thay đổi quy tắc này, mặc dù Giám sát viên Đảng Cộng Hòa Kathryn Barger đã bỏ phiếu trắng.

Việc thay đổi quy tắc này nhắm vào Cảnh sát Trưởng Quận Alex Villanueva, người đã từ chối sa thải những nhân viên không tuân thủ quy định chích ngừa COVID-19 trên toàn quận. Ông Villanueva lập luận rằng làm như vậy sẽ làm mất đi nhiều nhân lực vốn đã eo hẹp của sở cảnh sát của ông vào thời điểm mà tội phạm bạo lực ở Los Angeles đang tăng lên các mức kỷ lục.

“Bản kiến nghị của quý vị sẽ cố gắng về căn bản là làm cho chúng tôi thực sự mất đi 4,000 nhân viên, để cải thiện tổng cộng 0.4 phần trăm tỷ lệ dương tính,” ông Villanueva nói. “Chúng ta đang trải qua hai năm có tỷ lệ sát nhân tăng cao lịch sử lên tới 94%, tỷ lệ tội trộm cắp lớn về xe hơi tăng 64%. Và tình hình này không thể kéo dài lâu.”

Tranh chấp có thể được giải quyết bởi các cử tri của quận trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Cảnh sát trưởng và hai trong số năm ghế trong hội đồng sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào tháng 11 này. Cả ông Villanueva và người chỉ trích ông, bà Solis, đều đang cố gắng tái đắc cử.

Anh Bill Pan là một phóng viên của The Epoch Times.

Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn