Hoa Kỳ ‘sẽ không ngần ngại’ hành động nếu Iran tấn công vào quân nhân Mỹ

‘Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến những cuộc tấn công kiểu này … trước đây, chúng tôi đã quyết định đáp trả vào thời điểm [và] địa điểm mà chúng tôi lựa chọn,’ phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cho biết.