Hoa Kỳ sẽ lấy lợi ích quốc gia để định hướng cho vấn đề về Trung Quốc

Bộ Ngoại giao cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng các quy định như lệnh trừng phạt và các biện pháp kiểm soát xuất cảng để bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ khi đối mặt với Trung Quốc cộng sản.