Hoa Kỳ thả viện trợ xuống Gaza giữa hoàn cảnh khắc nghiệt tại khu vực do Hamas kiểm soát

Kể từ cuộc tấn công khủng bố vào Israel ngày 07/10/2023 của Hamas, Hoa Kỳ đã thả 946 tấn vật tư xuống Gaza.