Hoa Kỳ thẩm vấn phi hành đoàn và thuỷ thủ Trung Quốc về tư cách thành viên ĐCSTQ