Hoa Kỳ: Thêm 6 tiểu bang chặn quy định của liên bang về người chuyển giới trong Đề mục IX

“Một quy định bắt buộc phải phát ngôn và thực hiện hành vi phân biệt quan điểm như vậy là không thể chấp nhận được,” Thẩm phán viết trong phán quyết.