Hoa Kỳ thúc ép Trung Quốc, Nga phải tuyên bố AI sẽ không kiểm soát việc khai triển vũ khí hạt nhân

Một quan chức kiểm soát vũ khí của Hoa Kỳ nói rằng Hoa Thịnh Đốn ‘sẽ không bao giờ để cho AI quyết định việc khai triển hạt nhân.’