Hoa Kỳ thúc giục hủy niêm yết công ty Trung Quốc không đạt chuẩn vào đầu năm tới