Hoa Kỳ trừng phạt 59 tổ chức của Trung Cộng vì xâm phạm nhân quyền