Hoa Kỳ trừng phạt công an Hạ Môn, nhắm thẳng vào Bộ Công an và những lãnh đạo cao cấp