Hoa Kỳ trừng phạt thêm 2 đảng viên Trung Cộng vi phạm nhân quyền ở Tân Cương