Hoa Kỳ, Trung Quốc tham gia diễn tập hải quân do Indonesia dẫn đầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị