Hoa Kỳ: Trung tá Thủy quân lục chiến yêu cầu trách nhiệm từ các lãnh đạo về việc rút quân khỏi Afghanistan bị bỏ tù