Hoa Kỳ tuyên bố UFO thực sự tồn tại, không loại trừ khả năng có người ngoài hành tinh