Hoa Kỳ và Anh Quốc nói với Trung Quốc và Nga: Phương Tây vẫn chưa kết thúc