Hoa Kỳ và các đồng minh NATO sẽ giải quyết các thách thức an ninh chưa từng có tại Hội nghị thượng đỉnh quan trọng vào tuần tới