Hoa Kỳ và Israel ký cam kết chung ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân