Hoa Kỳ và Philippines lên án hành động phun vòi rồng của Hải cảnh Trung Quốc vào tàu đánh cá