Hoa Kỳ viện trợ quân sự 345 triệu USD cho Đài Loan để chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc

Hoa Kỳ rút vũ khí từ kho dự trữ của mình để viện trợ cho Đài Loan